Úvod O nás

O nás

Zřizovatel

Ostrava poruba

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba,
708 56 Ostrava-Poruba, Klimkovická č. 55/28,
okres Ostrava – město, IČ 00845451
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu
Poruba č. 329/11 ze dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004

Organizace

css poruba

Organizace:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: Průběžná 6222/122, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
zastoupená: ing. Simonou Malinovou – ředitelkou organizace
IČ: 71216642
DIČ: CZ71216642
Bankovní spoj.: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 191654102/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. Pr, vložka č. 959

ID datové schránky: hiukg98

Forma organizace
Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Statutární orgán
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.

tazminat avukatı ankara ankara lazer epilasyon ankara kız yurduankara dershane Fiyatları

Vymezení hlavního účelu zařízení a předmětu činnosti organizace

1. Hlavní účel zřízení organizace:
Poskytování vybraných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti.

2. Hlavní činnost (předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu):
Poskytování terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace, včetně zajištění provozu Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická 386/30 v Ostravě – Porubě a Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5 v Ostravě – Porubě a dále napomáhání sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace.
U níže vyjmenovaných registrovaných služeb sociální péče a sociální prevence organizace zajišťuje základní činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytování vybraných fakultativních činností.

3. Doplňková činnost:
Organizace a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a aktivit

bahis siteleri

Služby, které příspěvková organizace poskytuje:

  • Pečovatelská služba, Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Centrum denních služeb, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Domov pro matky s dětmi, Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Azylové zařízení, Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00

Kde nás najdete:

Centrum sociálních služeb Poruba
Průběžná 6222/122
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon css poruba +420+420 593 035 141

Email css poruba