Úvod Historie

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Historie

HISTORIE VÝVOJE SLUŽEB V ORGANIZACI

Rok 2004

Založení příspěvkové organizace Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba poskytující tyto sociální služby:

 • Pečovatelská služba na území městského obvodu Poruba včetně provozu Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 1812/16
 • Domov pro matky s dětmi
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Rok 2005

Zahájení provozu Centra denních služeb v prostorách DPS ASTRA

Rok 2006

 • Zahájení poskytování pobytové Odlehčovací služby v prostorách DPS ASTRA
 • Rozšíření služby v Centru denních služeb o fakultativní úkon - svoz klientů dozařízení.
 • Zahájení provozu Azylového zařízení propřechodný pobyt pro lidi bez přístřeší pro 7 osob
 • Rozšíření kapacity noclehárny pro lidi bez přístřeší na 18 osob a změna provozu zesezónního na celoroční

Rok 2007

V souladu s účinností nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách organizace poskytuje 6 registrovaných služeb sociální péče a prevence:

 • Pečovatelská služba
 • Centrum denních služeb
 • Odlehčovací služba
 • Domov pro matky s dětmi
 • Azylové zařízení
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Rok 2009

Zahájení provozu v novém Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná, v němž poskytuje organizace obyvatelům pečovatelskou službu, včetně zajištění jeho provozu.

Rok 2012

Ukončení některých druhů služeb z důvodů ekonomických, technických a přehodnocení potřebnosti některých poskytovaných služeb

 • Odlehčovací služba (k 1. 1. 2012)
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší (k 1. 7. 2012)

Rok 2014

Organizace poskytuje 4 registrované sociální služby:

 • Pečovatelská služba
 • Centrum denních služeb
 • Domov pro matky s dětmi
 • Azylové zařízení

Rok 2015

Dochází ke změně v režimu financování sociálních služeb. S Krajským úřadem Moravskoslezského kraje uzavírá organizace Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Rok 2016 - 2017

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jsou přesně definovány závazné podmínky poskytování sociálních služeb, které mohou být zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb a na základě toho být také příjemci dotace ze státního rozpočtu. Aby výše uvedené podmínky byly dodrženy, prochází organizace velmi zásadními změnami, které přispějí ke zvýšení její efektivity jak v poskytování služeb, tak vnitřního organizačního uspořádání:

 • Revize všech stávajících smluv o poskytování pečovatelské služby a vyhodnocení potřebnosti uživatelů.
 • Zajištění rozvozu a donášky stravy uživatelům Pečovatelské služby veřejným dodavatelem tak, aby Pečovatelská služba v souladu se zákonem o sociálních službách nenahrazovala veřejně dostupné služby.
 • Převedení správy obou Domů s pečovatelskou službou na zřizovatele, protože správa objektů neodpovídá ze zákona charakteru a podmínkám terénní služby sociální péče.
 • Vytvoření nového zázemí zaměstnanců Pečovatelské služby ve správní budově DPS Průběžná.
 • Změna sídla organizace a soustředění většiny zaměstnanců organizace do jedné budovy.
 • Personální změny v útvaru Pečovatelské služby zahrnující mj. zrušení nadbytečných pracovních míst.