Úvod Projekty Archív projektů

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Archív projektů

2020

Rekonstrukce DMD

 
Název programu: "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020"
Oblast podpory: Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi - výměna oken
Rozpočet projektu: 402 201,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Monika Foitziková, monika.foitzikova@cssporuba.cz, telefon 733 773 065

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Podpora služeb sociální prevence 3

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 3"
Název služby: Domov pro matky s dětmi
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2700256
Období podpory: 2021
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Roman Ševčík, telefon 555 131 682

 

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 3"
Název služby: Azylové zařízení
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2989798
Období podpory: 2021
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Andrea Domitrová Durmus, DiS., telefon 555 131 686

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2019

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 

Kód programu: KSS 3/19
Oblast podpory: Vzdělávání pracovníků Pečovatelské služby
Rozpočet projektu: 115 200,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, MBA

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Harmonogram vzdělání PS 2019 - MSK + průběh výuky.pdf
Vizualizace dotačního titulu 2019 - fotky.pdf
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA projektu 2019 - Pečovatelská služba.pdf

2018

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Kód programu: KSS 3/18
Oblast podpory: Vzdělávání pracovníků a revize standardů Pečovatelské služby
Rozpočet projektu: 124 800,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Svozil, vit.svozil@cssporuba.cz, telefon 739408177, Ing. Šárka Benešová, MBA, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

3_Harmonogram vzdělání PS 2018 - MSK + průběh výuky.pdf
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA projektu 2018 PS .pdf
2018 projekt MSK PS - fotky.pdf

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Kód programu: KSS 3/18
Oblast podpory: Supervize pracovníků a revize standardů Domova pro matky s dětmi
Rozpočet projektu: 41 600,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Darina Kašperlíková, darina.kasperlikova@cssporuba.cz, telefon 731414159, Ing. Šárka Benešová, MBA, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

3_Harmonogram supervize DMD 2018 - MSK + průběh výuky.pdf
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA projektu 2018 DMD.pdf

Podpora služeb sociální prevence 4

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Domov pro matky s dětmi
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2700256
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Darina Kašperlíková, darina.kasperlikova@cssporuba.cz, telefon 731 414 159

 

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Azylové zařízení
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2989798
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Eva Bocviňoková, eva.bocvinokova@cssporuba.cz, telefon 739 201 209

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2017

Integrovaný regionální operační program - 30. výzva

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002303
Oblast podpory: Rekonstrukce Azylového zařízení
Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 31. 3. 2019
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Martina Nitscheová, martina.nitscheova@cssporuba.cz, telefon 724045218

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Popis projektu IROP.pdf

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Registrační číslo: 04542/2017/SOC
Oblast podpory: Informační spoty a úprava webových stránek
Rozpočet projektu: 95 900,- Kč
Doba realizace projektu:1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Realizátor projektu:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Martina Nitscheová, martina.nitscheova@cssporuba.cz, telefon 724045218

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Popis projektu.pdf

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Registrační číslo: 04633/2017/SOC
Oblast podpory: Zajištění vzdělávání pracovníků Pečovatelské služby CSS Poruba, p. o.
Rozpočet projektu: 97 200,- Kč
Doba realizace projektu:1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Realizátor projektu:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

1_Popis projektu 2017.pdf
2_Plan vzdelavacich aktivit na rok 2017.pdf
3_Harmonogram vzdelavani, supervize 2017 - MSK + prubeh vyuky.pdf
4_Zahajeni realizace projektu 2017.pdf
5_PRUBEH vzdelavani 1 - 3 - Pracovnik v sociálnich sluzbach 2017.pdf
6_PRUBEH vzdelavani 1 - 2 -Socialni pracovnik 2017.pdf
7_PRUBEH vzdelavani 1 - 2 - Supervize PS 2017.pdf
8_ZAVERECNA ZPRAVA projektu 2017.pdf

2016

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Registrační číslo: 03636/2016/SOC
Oblast podpory: Zajištění vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Pečovatelské služby CSS Poruba, p. o.
Rozpočet projektu: 99 400,- Kč
Doba realizace projektu:1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Realizátor projektu:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Ivana Sekaniny 16/1812, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Podpora zvýšení kvality sociálních služeb – popis projektu
Plán vzdělávacích aktivit 2016
Rozpis kurzů na rok 2016
Rozpis supervizí na rok 2016
Zahájení projektu
Průběh vzdělávání 1 - 3 - Pracovník v sociálních službách
Průběh vzdělávání 1 - 3 -Sociální pracovník
Průběh vzdělávání 1 - 2 - Supervize PS
Závěrečná zpráva projektu

2014

Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“ přispěje ke kvalitě služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00009 
Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
Částka: 1 099 365 Kč


Doba realizace projektu: 1. listopad 2013 – 30. červen 2015 
Realizátor projektu: Název: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
IČ: 71216642 Ulice: Ivana Sekaniny 16/1812 Město: Ostrava-Poruba PSČ: 708 00
Kontaktní osoby: Mgr. Miroslav Skoták, miroslav.skotak@seznam.cz, tel.: 733 190 700
Lucie Manhica, lucie.manhica@cssporuba.cz, tel. 596 969 202

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Vzděláváním ke kvalitě
Rozpis kurzů na rok 2014
Plán kurzů na rok 2015
Zahájení realizace projektu
Průběh vzdělávání 1
Průběh vzdělávání 2
Průběh vzdělávání 3
Průběh vzdělávání 4
Vzdělávání v roce 2015

2012

Závěrečné zprávy

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba - Závěrečná zpráva
Žijeme naplno - OKD - Závěrečná zpráva
Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba - Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita
Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba - ROP - Závěrečná zpráva

2011

Žijeme na plno - nadace OKD

Číslo projektu: 11210059
Program: Pro radost
Název projektu: Žijeme naplno
Realizátor: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o.
Celková výše finanční podpory: 33 220,-- Kč
Datum zahájení realizace (dle smlouvy): 13. 6. 2011
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2011
Cíle projektu
1. Umožnit aktivní trávení času seniorů domů s pečovatelskou službou Astra a Průběžná.
2. Umožnit setkání seniorů Ostravy a Havířova a tím přispět k rozšíření kontaktů mezi lidmi, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou omezeni v navazování nových.
3. Vybavit amatérskou taneční skupinu BESEDA potřebnou taneční obuví.
4. Reprezentovat ostravské seniory na „Seniorolympiádě“ s mezinárodní účastí (Slovensko, Maďarsko a Polsko), které se zúčastňují senioři městského obvodu Poruba pravidelně od roku 2002.
5. Prezentovat seniorskou veřejnost v pozitivním světle jako skupinu aktivní, která má ještě co sdělit nejen svým vrstevníkům. 
Více informací naleznete v uvedených dokumentech 

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Zpráva o projektu
Závěrečná zpráva o projektu

Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/14.00964
Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1. Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Předpokládané celkové výdaje projektu: 5.882.692,00 Kč
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 5.631.268,00 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR 5.208.922,90 Kč
Předpokládané spolufinancování příjemcem 422.345,10 Kč
Doba realizace: květen 2011 – prosinec 2012
Příjemce: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
IČ: 1216642 Ivana Sekaniny 16/1812 708 00 Ostrava-Poruba
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pištěková
Telefon: 602600239 E-mail: vera.pistekova@cssporuba.cz

Více informací naleznete v uvedených dokumentech 

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Zpráva o projektu
Zpráva o projektu 1
Zpráva o projektu 2

Podpora systematického vzdělávání pracovníků CSS Poruba

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00009
Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Částka: 1 157 816,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. červen 2010 – 31. květen 2012

Realizátor projektu:
Název: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
IČ: 71216642
Ulice: Ivana Sekaniny 16/1812
Město: Ostrava-Poruba PSČ: 708 00
Kontaktní osoba:
Věra Pištěková, vera.pistekova@cssporuba.cz, tel.: 602 600 23
Více informací najdete v dokumentech

Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba
Plán vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách rok 2012 
13. 2. 2012    I. skupina pečovatelky    Uplatnění asertivity při jednání s klientem
14. 2. 2012    II. skupina pečovatelky    Uplatnění asertivity při jednání s klientem
15. 2. 2012    III. skupina pečovatelky    Uplatnění asertivity při jednání s klientem
 6. 2. 2012    sociální pracovníci        Rozvoj a vedení lidí

8 vyučovacích hodin, tzn. 1 vyučovací hodina 45 minut
•    Každé vzdělávací téma bude ukončeno testem, který bude vyhodnocen lektorem.
•    Zpětná vazba    od lektora
            od posluchačů


Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Zahájení realizace
Zpráva o realizaci 1
Zpráva o realizaci 2
Zpráva o realizaci 3
Plán vzdělávání 2011
Podpora systematického vzdělávání
Průběžná zpráva
Rozpis kurzů
Výsledek výzvy
Výzva k podaní nabídek
Vzdělávání 2010
Zadávací dokumentace

2010

Zpráva o realizaci projektu „KNIHY DO OUŠKA“

Číslo projektu: 10210065
Program: Pro radost
Název projektu: Knihy do ouška
Celková výše finanční podpory v Kč: 19.000,--
Datum zahájení realizace (dle smlouvy): 1. 7. 2010
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2010

Tituly byly zařazeny do knihovního fondu seniorkou - pracovnicí „Domácí knihovny“. Nabídka nových titulů byla zveřejněna na internetových stránkách Centra sociálních služeb Poruba. Pro seniory, kteří mají možnost využívat PC, se tím usnadni přístup k nabídce knih a vybraný titul jim může v případě jejich imobility doručit pečovatelka. V srpnu se uskutečnilo první setkání seniorů a dětí s jejich matkami nad společným poslechem knihy v Domově pro matky s dětmi. Druhé setkání proběhlo v prosinci. Jeho tématem byly Vánoce a děti s maminkami a seniory se setkali v DPS Astra. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byl zorganizován „Týden poslechového čtení knih“ v Domácí knihovně ASTRA. Byl určen jak pro seniory DPS Astra a Průběžná, tak pro seniory z městského obvodu Poruba, kterým je poskytována pečovatelská služba. Všichni zájemci měli nejen možnost výběru z nabízeného fondu, ale také se mohli zúčastnit společného poslechu knihy dle zvoleného žánru a následné besedy. Realizace projektu Knihy do ouška přispěla také ke snížení izolace co nejširší seniorské veřejnosti a umožnila mezigenerační setkávání seniorů a dětí s maminkami při poslechu audioknihy a následné besedě. V podobných akcích, jako bylo setkání seniorů a dětí při poslechu audioknih nebo společný poslech seniorů - uživatelů služeb DPS Astra, DPS Průběžná a pečovatelské služby, budeme dále pokračovat. Audioknihy budou půjčovány všem zájemcům o poslech. Je možné zapůjčit rovněž radiomagnetofony s CD přehrávačem těm, kteří potřebnou technikou nedisponují.

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

„IMPLEMENTACE STANDARDŮ – ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY SLUŽEB“

Celkové náklady: 142.860,-- Kč
Finanční podpora Moravskoslezského kraje: 100.000,-- Kč
Datum zahájení realizace: 1. 7. 2010
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2010
Projekt se skládal ze 2 částí, z nichž obě vycházejí z implementace standardů, spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. V první části projektu bude cílem zkonzultování stávajících vypracovaných metodických pokynů ke standardům a doplnění, dopracování, eventuálně nové vypracování kvalitních standardů. Jejich implementací se organizace snaží dosáhnout toho, aby poskytované služby splňovaly stanovená kritéria kvality. Využití činnosti odborného konzultanta poskytlo pracovnímu týmu možnost vysvětlit to, co je v zadání standardů málo srozumitelné, pomohlo najít rámcový návod jak postupovat při zvyšování kvality služeb, ukázalo na příklady nejčastějších chyb. Projekt přispěl k nalezení cesty k tomu, aby poskytovaná služba splňovala stanovená kriteria kvality. Ve všech zařízeních a službách CSS Poruba bylo vytvořeno prostředí pro poskytování kvalitnějších sociálních služeb. Spolupráce s externím odborníkem v oblasti kvality sociálních služeb je potřebná zejména v souvislosti s realizací standardu č. 5 a 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. V druhé části projektu v případě pokračování v pravidelném cyklu supervizí plynule navázalo na vytvořený vztah mezi supervidovanými a supervizorem s cílem naplnit potřeby pracovníků, které si identifikují především oni sami a pokračovat tak v cestě podpory zvyšování psychické odolnosti zaměstnanců, prevence syndromu vyhoření a  

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2009

Proměny Ostravy 1989-2009

• Organizace byla realizátorem projektu „Proměny Ostravy 1989-2009“, na který obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu SMO ve výši 7 tis. Kč. Celá akce byla úspěšně zakončena kulturním odpolednem s názvem projektu. Jednalo se o poeticko-informativní, audiovizuální program spojený s výstavou knih tematicky souvisejících s celým programem. Projekt zdůraznil kulturní a historické události Ostravy za uplynulých 20 let a jeho cílem bylo zajištění a realizace literárně-kulturního dopoledne v souvislosti s připomínkou dvacátého výročí „Sametové revoluce“. K dalším cílům, které byly naplněny realizací projektu patří např. o ulehčení stávajících podmínek provozu Domácí knihovničky v Domě s pečovatelskou službou ASTRA s ohledem na věk seniorů, a tím zkvalitnění čtenářského výběru knih a prezentace při výstavní činnosti nebo o minimalizování izolace co nejširší seniorské veřejnosti.

• Organizace úspěšně realizovala a ukončila k 31. 12. 2009 projekt „Implementace standardů a supervizní setkávání“, na který obdržela neinvestiční dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu kvality sociálních služeb poskytnutých v MSK na rok 2009. Celkové vynaložené náklady na projekt 114,9 tis. Kč, z toho neinvestiční finanční příspěvek MSK KÚ ve výši 54 tis. Kč, neinvestiční finanční příspěvek SMO-MOb Poruba ve výši 32,9 tis. Kč a z vlastního rozpočtu příspěvkové organizace byla na projekt vynaložena částka 28 tis. Kč. Cílem projektu bylo vytvoření prostředí pro poskytování kvalitnějších sociálních služeb ve všech zařízeních či službách CSS Poruba, p.o., a to jak s pomocí systematické supervize zaměstnanců, tak komplexní spolupráce s externím odborníkem v oblasti implementace standardů kvality sociálních služeb.

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2008

Domácí knihovnička – zlepšení provozních podmínek ke zkvalitnění služby seniorům

• Předmětem realizovaného projektu „Domácí knihovnička – zlepšení provozních podmínek ke zkvalitnění služby seniorům“ bylo zlepšení stávajících provozních podmínek v Domácí knihovničce v DPS, a tím zkvalitnění dosud poskytovaných služeb knihovničky jak pro seniory zařízení DPS, tak pro seniory z MOb Poruba, kterým je poskytována PS. Šlo o doplnění zařízení o nové prvky ulehčující provoz, tj. ulehčení manipulace s knihami, zlepší se informovanost seniorů o knihách, jejich sebeobslužnost a orientace v nabízených knižních svazcích. Následným kvalitativním a současně také kvantitativním cílem projektu bylo zpřístupnění domácí knihovničky formou nabídky na webových stránkách organizace seniorům a osobám zdravotně postiženým – příjemcům pečovatelské služby městského obvodu Poruba. Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava– získaný grant z rozpočtu SMO v oblasti kultury v celkové výši 9 000,-- Kč 
• Projekt „Vystoupení seniorské taneční skupiny BESEDA na seinorolympiádě s mezinárodní účastí“ (družstva z Maďarska, Chorvatska, Slovenska a Česka) byl podpořen částkou 15 000 na zakoupení oblečení tanečníků s cílem reprezentovat ostravské seniory zastoupené v tomto sportovním setkání. Seniorská taneční skupina BESEDA, která reprezentovala ostravskou seniorskou veřejnost, zahájila slavnostní večer tanečním mixem – polonézou, waltzem a country polkou. Vyhlašovatel Statutární město Ostrava– grant z rozpočtu SMO v oblasti kultury. 
• Byl realizován projekt “Materiálně-technické vybavení Domova pro matky s dětmi“ o celkových uznatelných nákladech 518 tis. Kč, na který získala organizace finanční dotaci z KÚ MSK z Dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008 v částce 307 200 Kč a od zřizovatele (spoluúčast) 75 tis. Kč. Zbývající náklady ve výši 6 tis. Kč byly pokryty z vlastních zdrojů organizace. Předmětem projektu bylo materiálně technické vybavení kuchyní azylového Domova pro matky s dětmi, které nahradilo stávající, jež sloužilo více jak 135 uživatelkám – matkám s dětmi do 15 let věku za dobu své desetileté existence. Akce řešila problém se zastaralým, značně opotřebovaným zařízením kuchyní, jejichž stávající technický stav byl značně nevyhovující, postupná oprava nerentabilní a nereálná (kuchyňské linky plechové) i vzhledem ke skutečnosti, že jejich výrobce zanikl, na trhu nefunguje a nebyl schopen dodat náhradní díly. Stejně tak byl energeticky náročný provoz značně starých ledniček, svítidel pod kuchyňskými linkami či plynových sporáků. Cílem projektu bylo materiálně technickým vybavením kuchyní zlepšit ubytovací podmínky v pobytovém azylovém zařízení Domova pro matky s dětmi.

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2007

Aktivizační programy pro klienty azylových zařízení CSS Poruba

• Projekt neinvestičního charakteru s názvem „Aktivizační programy pro klienty azylových zařízení CSS Poruba“, byl vybrán k financování z grantového schématu Síť sociální integrace 2006 v rámci SROP. Předmětem akce byl vznik 3 nových typů azylových programů, jejichž cílem bylo odstranění bariér sociálně znevýhodněných osob při jejich plné integraci do společnosti a jejich aktivizace k svépomoci, a to pro cílové skupiny: A matek s dětmi v tíživé situaci B lidí bez přístřeší využívajících přechodného pobytu C lidí bez přístřeší dlouhodobě žijících v noclehárně Celkové náklady projektu 2 880 tis. Kč. Projekt byl realizován v období od 1.1.2007 do 31.3.2008, doba udržitelnosti projektu.do roku 2011.

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2006

Vzdělávání pečovatelek a sociálních pracovníků v CSS Poruba

• Ke dni 1. 2. 2008. byl ukončen dvouletý projekt z programu OPRLZ, program podpory Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb s názvem „Vzdělávání pečovatelek a sociálních pracovníků v CSS Poruba“. Projekt byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a SR, celkové náklady projektu činily 732 738,- Kč. Projekt byl realizován v době od 1. 3. 2006 do 31. 1. 2008 
• Předmětem investičního projektu „Azylové zařízení – ubytovna s noclehárnou pro lidi bez přístřeší“ byla přestavba stávajících prostor sezonní noclehárny pro lidi bez přístřeší na azylové zařízení s přechodným pobytem a noclehárnu s celoroční službou. Projekt byl podpořen z programu SROP, priorita Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech a realizován v období od 28. 3. 2006 do 31. 12. 2006, Celkové uznatelné náklady projektu 1 888 277,50 Kč. Udržitelnost projektu na dobu 5 let od ukončení, tj. do roku 2011.

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory: