Úvod Informace

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Informace

Poslání služby

Posláním Azylového zařízení je zmírnit dopad nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, předcházet zdravotním a sociálním rizikům, které souvisí se způsobem života na ulici, motivovat osoby k řešení své situace a napomáhat k jejich začleňování do společnosti.

Cíl služby

Cílem služby je, aby se uživatel začlenil do běžného způsobu života.

 • Získal zdroj stabilního příjmu.
 • Odešel do následného bydlení.
 • Naučil se využívat běžné dostupné služby a informace.
 • Řešil samostatně své problémy.
 • Obnovil vztahy s rodinou nebo jiné přirozené vztahy.
 • Řešil své závazky.

Cílová skupina

Plnoleté osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, které jsou fyzicky soběstačné a které chtějí svou nepříznivou situaci aktivně řešit.

Druh poskytované sociální služby

Azylové zařízení patří svým zaměřením do služeb sociální prevence a je službou pobytovou.

Poskytované služby

 • ubytování
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • sociálně aktivizační a vzdělávací programy
 • fakultativní služby

Kapacita

Kapacita zařízení je 29 osob. V zařízení je 13 dvoulůžkových pokojů a 1 třílůžkový pokoj.

Zásady poskytování služeb

 • zachování lidské důstojnosti
 • rovný přístup k uživatelům
 • individuální přístup
 • podpora aktivního přístupu k řešení situace uživatele
 • podpora rozvoje samostatnosti uživatelů
 • dodržování práv uživatelů

Služby neposkytujeme v případě že:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • není-li ubytování z kapacitních důvodů možné
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tzn. zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osob by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zařízení nedisponuje materiálním vybavením a odborně vyškoleným personálem zaměřeným na péči o osoby s těžkým tělesným postižením, s těžkým duševním, mentálním, akutním infekčním onemocněním.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.