Úvod Informace

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Informace

Poslání služby

Poskytnutí bezpečného zázemí osamělým rodičům nebo pečujícím osobám s dětmi, případně těhotným ženám formou přechodného ubytování. Podpora při aktivním řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a vedení k soběstačnosti a nezávislosti.Komu službu poskytujeme

Zletilé matky, zletilí otcové, příp. opatrovníci či pěstouni, s dětmi do 15 let věku. Zletilé těhotné ženy v péči gynekologa. Jedná se o osoby v krizi, bez přístřeší, oběti všech forem domácího násilí, které samy nejsou schopny zvládnout svou nepříznivou životní situaci.Služby NEposkytujeme v případě

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • ubytování není z kapacitních důvodů možné
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Zařízení nedisponuje materiálním vybavením a odborně vyškoleným personálem zaměřeným na péči o osoby s tělesným, s duševním a mentálním postižením a akutním infekčním onemocněním.

 

 

Poskytované činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • volnočasové aktivity dle možností
 • fakultativní činnosti (praní v automatické pračce, použití PC s připojením k internetu, posouzení provozuschopnosti vlastního elektrospotřebiče).

Cíl poskytované služby

Na základě individuálních potřeb uživatelů a ve spolupráci s personálem ukázat cestu k možnosti získání následného bydlení, nalezení zaměstnání, lékařské péče pro sebe i děti, řešení finanční či dluhové situace.

 

zásady poskytování služby

 

 • respektování svobodné volby
 • dodržování práv a zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup k potřebám uživatelů, dle jejich schopností a možností
 • podpora a motivace k samostatnosti a aktivnímu přístupu
 • partnerství a vzájemná spolupráce
 • rovný přístup ke všem uživatelům

Kapacita

Kapacita zařízení je 35 lůžek v 6 bytových jednotkách.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.