Úvod Informace

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Informace

Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je podpora seniorů v aktivním způsobu života, zachování a posílení jejich fyzických a psychických dovedností prostřednictvím aktivizačních činností. Předcházet sociální izolaci a napomáhat v setrvání v přirozeném prostředí seniorů. 

Cíl služby

Cílem Centra denních služeb je:

 • Poskytnout uživatelům pomoc a podporu, která odpovídá jejich potřebám a přáním. 
 • Umožnit uživatelům navázat a rozvíjet vztahy se svými vrstevníky. 
 • Podpořit uživatele v aktivním trávení volného času. 
 • Podpořit uživatele v jejich soběstačnosti. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a preferují aktivní způsob života. 
Senioři, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci nemohou bez pomoci druhé osoby zajistit základní potřeby v péči o svou osobu a pomoc pro zachování svého dosavadního životního standardu. 

Zásady SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • zachování lidské důstojnosti 
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • individuální a rovný přístup k uživatelům
 • dodržování práv uživatelů 

Druh poskytované sociální služby

Centrum denních služeb patří svým zaměřením do služeb sociální péče a je službou ambulantní. 
Okamžitá kapacita služby je 10 uživatelů.

základní činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti. 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

fakultativní činnosti:

 • Dovoz do Centra denních služeb.
 • Odvoz z Centra denních služeb.
       Dovoz/odvoz do/z Centra denních služeb je zajišťován pro uživatele žijící v městském obvodu Poruba, Pustkovec,                           Třebovice a Martinov. 
 • Zajištění dopravy k lékaři (cesta tam).
 • Zajištění dopravy k lékaři (cesta zpět).
       Doprava k lékaři je zajišťována v rámci městského obvodu Poruba, Pustkovec, Třebovice a Martinov. 

Službu neposkytujeme v případě, že:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Není-li poskytování služby z kapacitních důvodů možné.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Realizace poskytované služby

Centrum denních služeb poskytuje své služby v Domě s pečovatelskou službou Astra na ulici Ivana Sekaniny 1812/16 v Ostravě – Porubě.
Služba je poskytována přednostně osobám s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice, při volné kapacitě také zájemcům z jiných regionů. 

Podpora služby

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.