Úvod O nás

O nás

Informace o opatřeních v souvislosti s KORONAVIREM naleznete v aktualitách.

Zřizovatel

Ostrava poruba

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba,
708 56 Ostrava-Poruba, Klimkovická č. 55/28,
okres Ostrava – město, IČ 00845451
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu
Poruba č. 329/11 ze dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004

Organizace

css poruba

Organizace:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: Průběžná 6222/122, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
zastoupená: ing. Simonou Malinovou – ředitelkou organizace
IČ: 71216642
DIČ: CZ71216642
Bankovní spoj.: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 191654102/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. Pr, vložka č. 959

ID datové schránky: hiukg98

Forma organizace
Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Statutární orgán
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.

tazminat avukatı ankara ankara lazer epilasyon ankara kız yurdu

Vymezení hlavního účelu zařízení a předmětu činnosti organizace

1. Hlavní účel zřízení organizace:
Poskytování vybraných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti.

2. Hlavní činnost (předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu):
Poskytování terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace, včetně zajištění provozu Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická 386/30 v Ostravě – Porubě a Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5 v Ostravě – Porubě a dále napomáhání sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace.
U níže vyjmenovaných registrovaných služeb sociální péče a sociální prevence organizace zajišťuje základní činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytování vybraných fakultativních činností.

3. Doplňková činnost:
Organizace a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a aktivit

Služby, které příspěvková organizace poskytuje:

  • Pečovatelská služba, Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Centrum denních služeb, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Domov pro matky s dětmi, Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00
  • Azylové zařízení, Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00

Kde nás najdete:

Centrum sociálních služeb Poruba
Průběžná 6222/122
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon css poruba +420+420 593 035 141

Email css poruba