Úvod Sazebník

Sazebník

poskytovaných služeb platný od 1. 12. 2016
 
 

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití - 120,- Kč/hod
 • pomoc při oblékání a svlékání - 120,- Kč/hod
 • pomoc při prostorové orientaci - 120,- Kč/hod
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 120,- Kč/hod
 

b) pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny - 120,- Kč/hod
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 120,- Kč/hod
 • pomoc při použití WC - 120,- Kč/hod
 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití - 120,- Kč/hod
 • příprava a podání jídla a pití - 120,- Kč/hod
 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti - 130,- Kč/hod
 • běžné nákupy a pochůzky - 60,- Kč /úkon
 • velký nákup (týdenní) - 100,- Kč/úkon
 • praní a žehlení prádla, popřípadě drobné opravy - 90,- Kč/kg
 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři,na orgány veřejné moci a instituce veřejné služby a doprovázení zpět - 120,- Kč/hod
 

Další požadavky ze strany uživatele:

Sazebník pro fakultativní služby:  
 • mytí a stříhání vlasů - 100,- Kč
 • holení - 35,- Kč
 • vodová - 170,- Kč
 • trvalá - 230,- Kč
 • barvení - 170,- Kč
 • dohled - 140,- Kč/hod
 • zajištění dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace v rámci městského obvodu Poruba (90,-Kč cesta k lékaři; 90,-Kč cesta zpět domů)
 • pomoc při zajištění drobného domácího zvířectva - 140,- Kč/hod 
 • administrativní úkony - 160,- Kč/hod
 • odvoz prádla z domácnosti uživatelů služby do prádelny v domě s pečovatelskou službou a zpět - 50,- Kč