Úvod Sazebník

Sazebník

poskytovaných služeb platný od 1. 1. 2020
 
 

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití - 130,- Kč/hod
 • pomoc při oblékání a svlékání - 130,- Kč/hod
 • pomoc při prostorové orientaci - 130,- Kč/hod
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 130,- Kč/hod
 

b) pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny - 130,- Kč/hod
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 130,- Kč/hod
 • pomoc při použití WC - 130,- Kč/hod
 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití - 130,- Kč/hod
 • příprava a podání jídla a pití - 130,- Kč/hod
 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti - 130,- Kč/hod
 • běžné nákupy a pochůzky - 80,- Kč/hod
 • velký nákup (týdenní) - 100,- Kč/úkon
 • praní a žehlení prádla, popřípadě drobné opravy - 70,- Kč/kg
 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři,na orgány veřejné moci a instituce veřejné služby a doprovázení zpět - 130,- Kč/hod
 

Další požadavky ze strany uživatele:

Sazebník pro fakultativní služby:  
 • mytí a stříhání vlasů - 150,- Kč
 • holení - 50,- Kč
 • vodová - 300,- Kč
 • trvalá - 500,- Kč
 • barvení - 300,- Kč
 • dohled - 180,- Kč/hod
 • zajištění dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace v rámci městského obvodu Poruba (110,-Kč cesta k lékaři;     110,-Kč cesta zpět domů)
 • pomoc při zajištění drobného domácího zvířectva - 180,- Kč/hod 
 • administrativní úkony - 200,- Kč/hod