Úvod Sazebník

Sazebník

poskytovaných služeb platný od 1. 2. 2020
 
 

a) pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč/hod.
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod.
 • pomoc při použití WC 120,- Kč/hod.
   

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí oběda 75,- Kč
 • pomoc a podpora při podání jídla a pití 120,- Kč/h
   

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 40,- Kč/hod., 2hod/denně
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a inf.zdrojů 120,- Kč/hod.
   

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 120,- Kč/hod.
   

e) sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob -  40,- Kč/hod., 2hod/denně
   

f) pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání os. záležitostí

 • pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120,- Kč/hod.

 

Další požadavky ze strany uživatele:

Sazebník pro fakultativní služby:

 • zajištění dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace v rámci městského obvodu Poruba (110,-Kč cesta k lékaři;     110,-Kč cesta zpět domů)
 • dovoz do CDS: 35,- Kč
 • odvoz  z  CDS: 35,- Kč