Úvod Rozpočet

Rozpočet

O poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021.

https://www.msk.cz/kraj/zastupitelstvo/usneseni.html?s=21&t=z&d=2021-03-17

Dne 22. 1. 2021 schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1969/RMOb1822/47 střednědobý výhled rozpočtu organizace na léta 2022 - 2024.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-201820132022

Výši rozpočtu na rok 2021 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 13. zasedání dne 15. 12. 2020 usnesením č. 182/ZMOb1822/13.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201820132022

Dne 4.12.2020 schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1887/RMOb1822/44 rozpočet organizace na rok 2021.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-201820132022

Dne 7. 12. 2017 schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2592/RMOb1418/75 rozpočet organizace na rok 2018 a usnesením č. 2593/RMOb1418/75 střednědobý výhled rozpočtu organizace na léta 2019 - 2021.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-201420132018/75-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

 


Soubory ke stažení:

Rozpočet schválený rok 2021 Rozpočet schválený rok 2021

Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024