Úvod Rozpočet Archív

Archív

O poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením

č. 11/1361 ze dne 13. 3. 2019.

Výši rozpočtu na rok 2019 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 2. zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 12/ZMOb1822/2.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201820132022/2-zasedani-zmob

Dne 7.12.2018 schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 79/RMOb1822/2 rozpočet organizace na rok 2019.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-201820132022/2-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

O poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením

č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018.

Výši rozpočtu na rok 2018 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 22. zasedání dne 20. 12. 2017 usnesením č. 374/ZMOb1418/22.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201420132018/22-zasedani-zmob

Dne 7. 12. 2017 schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2592/RMOb1418/75 rozpočet organizace na rok 2018 a usnesením č. 2593/RMOb1418/75 střednědobý výhled rozpočtu organizace na léta 2019 - 2021.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-201420132018/75-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

 


Soubory ke stažení:

Rozpočet schválený 2019.pdf Rozpočet schválený 2019.pdf

Navrh rozpoctu 2019.pdf Navrh rozpoctu 2019.pdf

Navrh rozpoctu 2018.pdf Navrh rozpoctu 2018.pdf