Úvod Projekty Aktuální projekty

Aktuální projekty

2018

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Kód programu: KSS 3/18
Oblast podpory: Vzdělávání pracovníků a revize standardů Pečovatelské služby
Rozpočet projektu: 124 800,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Svozil, vit.svozil@cssporuba.cz, telefon 739408177, Ing. Šárka Benešová, MBA, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

3_Harmonogram vzdělání PS 2018 - MSK + průběh výuky.pdf

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Kód programu: KSS 3/18
Oblast podpory: Supervize pracovníků a revize standardů Domova pro matky s dětmi
Rozpočet projektu: 41 600,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Darina Kašperlíková, darina.kasperlikova@cssporuba.cz, telefon 731414159, Ing. Šárka Benešová, MBA, sarka.benesova@cssporuba.cz, telefon 739201208

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

3_Harmonogram supervize DMD 2018 - MSK + průběh výuky.pdf

Podpora služeb sociální prevence 4

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Domov pro matky s dětmi
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2700256
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Darina Kašperlíková, darina.kasperlikova@cssporuba.cz, telefon 731 414 159

 

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Azylové zařízení
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2989798
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Eva Bocviňoková, eva.bocvinokova@cssporuba.cz, telefon 739 201 209

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2017

Integrovaný regionální operační program - 30. výzva

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002303
Oblast podpory: Rekonstrukce Azylového zařízení
Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 31. 3. 2019
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Martina Nitscheová, martina.nitscheova@cssporuba.cz, telefon 724045218

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Popis projektu IROP.pdf