Úvod Projekty Aktuální projekty

Aktuální projekty

2018

Podpora služeb sociální prevence 4

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Domov pro matky s dětmi
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2700256
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Darina Kašperlíková, darina.kasperlikova@cssporuba.cz, telefon 731 414 159

 

Název programu: "Podpora služeb sociální prevence 4"
Název služby: Azylové zařízení
Druh služby: Azylové domy
Registrační číslo služby: 2989798
Období podpory: 2018 - 2020
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Eva Bocviňoková, eva.bocvinokova@cssporuba.cz, telefon 739 201 209

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

2017

Integrovaný regionální operační program - 30. výzva

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002303
Oblast podpory: Rekonstrukce Azylového zařízení
Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 31. 3. 2019
Realizátor projektu: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 71216642
Kontaktní osoba: Bc. Martina Nitscheová, martina.nitscheova@cssporuba.cz, telefon 724045218

Přiložené fotografie:

Přiložené soubory:

Popis projektu IROP.pdf