Úvod Zpravodaj

Zpravodaj

Poděkování

21. 05. 2020

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří nás podpořili v náročné a obtížné době nouzového stavu a věnovali naší organizaci a jejím zaměstnancům roušky, respirátory, dezinfekční roztoky, rukavice, dokonce germicidní svítidlo a bazální pomůcky pro seniory. Jeden z dárců věnoval finanční prostředky, které budou využity pro zaměstnance Pečovatelské služby.

Za projevený zájem a velkou pomoc děkujeme:

  • panu MVDr. Ondřeji Strakošovi
  • paní Ing. Andree Davidové
  • MAXIM-ZDR z.s.
  • Kolibřík energie, a.s.
  • MENS SANA, z.ú.
  • Diakonie ČCE Ostrava
  • IReSoft, s.r.o.
  • Komerční banka, a.s. a mnoha dalším.

Vaší podpory si velmi vážíme.

Zpět